IN MEMORIAM DE HEER ANTOON VAN DEN BOOM

Op 25 maart jongstleden is de heer Antoon van den Boom, erelid en oud-bestuurslid van Harmonie Melodie der Peel overleden. Hij werd 83 jaar. Met ‘hart en ziel’ is Antoon er altijd geweest voor onze vereniging. We zijn er trots op dat hij lang in ons midden was en zullen hem zeer gaan missen. Antoon was bijna 47 jaar lid van onze vereniging waarvan 28 jaar als bestuurslid, van januari 1973 tot en met 26 april 2001. Daarna werd hij vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging benoemd tot erelid. In het bestuur was Antoon een manusje van alles. Bovendien was hij jarenlang kartrekker van vele evenementen. Antoon was een bestuurder met een pragmatische aanpak: op hem kon je bouwen en vertrouwen. Antoon legde graag en gemakkelijk contact, in Ospel maar ook daarbuiten en zelfs over de landsgrenzen. Oostenrijk was een van zijn favoriete vakantiebestemmingen. Antoon was medeorganisator van de harmoniefeesten die begin jaren tachtig op het Aerthijsplein in Ospel plaatsvonden. Hij had een belangrijke rol in het naar Ospel halen van Oostenrijkse muziekkapellen. Ook wist hij veel bedrijfssponsoren enthousiast te maken voor de harmonie. Na zijn bestuurlijke periode hield Antoon zich graag op de hoogte van het wel en wee [...]