Op 8 december jongstleden is de heer Thieu van Meel, erelid van Harmonie Melodie der Peel overleden.
Thieu was meer dan vijftig jaar lid van onze vereniging.
Tot omstreeks 2006 gaf Thieu, als vaandel- en schellenboomdrager cachet aan de straatactiviteiten van onze vereniging. Daarnaast was Thieu een onmisbare sjouwer en bouwer bij vele harmoniefeesten en andere harmonie-evenementen.
Voor zijn verdiensten voor de vereniging gedurende vele jaren, werd Thieu op 30 mei 2010 tot erelid van Melodie der Peel benoemd.
Thieu blijft in onze herinnering als een aimabel persoon met een gulle lach.
Namens alle leden van Harmonie Melodie der Peel spreken we onze grote waardering uit voor Thieu’s grote inzet en betrokkenheid. We wensen echtgenote Lies, kinderen en familie veel sterkte toe bij dit verlies.

Nederweert, 10 december 2020
Bestuur Harmonie Melodie der Peel