Op 28 februari jongstleden is op 58 jarige leeftijd, de heer Ger Slaats erelid van Harmonie Melodie der Peel overleden. Maar liefst 48 jaar was hij een trouw en zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. We zijn er trots op dat wij van Ger alsook van zijn inzet en betrokkenheid hebben mogen genieten.

Op 1 januari 1969 werd Ger, op tienjarige leeftijd, lid van onze vereniging. Hij startte bij de drumband en maakte later, geruime tijd, deel uit van de slagwerksectie van de harmonie.

Ger was slagwerker in hart en nieren. Hij had een buitengewoon goed ritme-gevoel en niemand kon op de dikke trom zo goed maat houden als hij.
Het viel hem zwaar toen hij, een aantal jaren geleden om gezondheidsredenen niet meer als actief muzikant mee kon doen.
Desondanks bleef Ger de vereniging en vooral zijn drumband trouw en bleef hij de wekelijkse repetities bezoeken. De drumband verliest in hem een ware metgezel en vooral fijne slagwerkvriend.

Vanwege zijn bijzondere staat van dienst werd Ger tijdens de algemene vergadering van 30 mei 2010 benoemd tot erelid van Melodie der Peel.

Ofschoon Ger met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis verbleef, komt zijn overlijden voor ons onverwacht. Namens alle leden van Drumband en Harmonie Melodie der Peel spreken we onze grote waardering uit voor Ger’s loyaliteit en vriendschap en wensen we zijn echtgenote en naaste familie veel sterkte toe bij dit verlies.

Ospel, 28 februari 2017
Bestuur Drumband en Harmonie Melodie der Peel