Het is al jarenlang een vertrouwd beeld dat muzikanten van Harmonie Melodie de Peel op donderdagavond rond half acht met hun instrument naar Het Peeljuweel gaan om te repeteren. Aansluitend is er in het café altijd een gezellige ‘derde helft’. Maar vanaf 1 januari is het op donderdagavond stil in de zaal van Het Peeljuweel. Het volgende is namelijk afgesproken:

Voor de tweede editie van Guulke’s Lakeside Music Night 2019 op 18 en 19 oktober in Sportcentrum De Bengele vormen muzikanten van Harmonie St. Joseph Nederweert en van Harmonie Melodie der Peel een groot projectorkest. Sinds begin januari hebben beide orkesten zich al samengevoegd en repeteren ze gezamenlijk bij Willem Tell in Nederweert. 

Melodie der Peel zal vanzelfsprekend ook activiteiten in de eigen kern blijven verzorgen. Zo zullen drumband en harmonie voorop gaan in de Carnavalsoptocht, de communicanten op 9 juni begeleiden naar de kerk en deelnemen aan de Sacramentsprocessie op 16 juni as. Op zondagochtend 23 juni organiseert Melodie der Peel wederom een Kermisconcert met Kermisloterij. Tijdens dit Kermisconcert zal het projectorkest van St. Joseph en Melodie der Peel voor het eerst samen optreden.  

Het jaarprogramma van de harmonie is in goede verstandhouding met de Johan en Reinhilde van Het Peeljuweel tot stand gekomen. Zij hebben er begrip voor dat de drumband en de harmonie van Melodie der Peel tot medio oktober meestal op een andere plek repeteren. Door beide partijen is uitgesproken dat Het Peeljuweel desalniettemin dé thuisbasis is en blijft voor Melodie der Peel.