HARMONIE MELODIE DER PEEL IS OP ZOEK NAAR BESTUURSLEDEN

De vereniging MDP in Ospel wordt gevormd door musicerende en ondersteunende leden die allen de vereniging een warm hart toedragen. Binnen de vereniging is sprake van een drumband en een harmonie. Samen bouwen we aan de toekomst van MDP. Bestuur en leden werken momenteel aan een toekomstvisie voor de komende jaren. Nieuwe bestuursleden worden van harte uitgenodigd om hieraan mee te werken. We willen graag in contact komen met vrijwilligers die interesse hebben in de volgende bestuursfuncties: Algemene bestuursleden, ter completering van het huidige bestuur; • Secretaris, vanwege aftreden van huidige secretaris medio 2018; • Penningmeester, ter opvolging van onze huidige penningmeester ad interim; We zijn op zoek naar mensen die een actieve bijdrage willen leveren aan de activiteiten van en voor onze vereniging. Een muzikale achtergrond is niet noodzakelijk om een goed bestuurslid te kunnen zijn. Heb je belangstelling en wil je meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter, Carla Dieteren carladieteren_voorzitter@melodiederpeel.nl, tel: 06 4621 8401.